Na de zomerstop gaat Judokan vanaf volgende week dinsdag 1 september weer de reguliere Judo, Jiu Jitsu en Karate lessen verzorgen.

Er zijn echter wel regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Er is een protocol beschikbaar gesteld door de Judobond en NOC*NSF welke Judokan gaat volgen en te vinden is op de website van de Judobond.

De algemene regels zijn;

  1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
  2. Pas hygiëne toe; Was regelmatig je handen;
  3. Nies/hoest in je ellenboog;
  4. Houd 1,5 meter afstand;
  5. Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Ten aanzien van contactsport zijn er nog wat extra regels:

  1. Bij contactsport is de gezondheidscheck vereist.
  2. Contactsport: tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden.
  3. Voor contactsporten waarbij dat mogelijk is (bijvoorbeeld judo, boksen), wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met dezelfde trainingspartner(s) te trainen (cohortering)..
  4. Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).

Het is voor de ouders/begeleiders niet meer mogelijk mee naar binnen te gaan, behoudens hoge uitzonderingen. Iedereen wordt verzocht voorafgaand aan de les de handen te wassen. Vervolgens zal de leraar de gezondheidscheck afnemen. Tijdens de lessen wordt getracht de 1,5 meter in acht te nemen voorzover dat mogelijk is. Sparren e.d. zal zoveel mogelijk met een vast partner dienen te gebeuren.