1. Men dient zich voor, tijdens en na de training te houden aan de door Judokan Maartensdijk voorgeschreven regels betreffende gedrag in en om de judozaal, kleding etc.
 2. De judoka dient op tijd te komen in de les.
 3. Wanneer de vorige les nog bezig is, wacht men in de kleedkamer of op de bankjes langs de mat.
 4. Men dient respectvol met elkaar om te gaan zowel verbaal als non-verbaal. Agressie in welke vorm dan ook wordt nimmer getolereerd. Geweld of gebruik van voorwerpen i.c. wapens zal tot uitsluiting voor onbepaalde tijd leiden.
 5. Zorg voor een schoon pak dat qua afmeting in orde is. Beschadigingen zoals scheuren of loszittende emblemen dienen zo snel mogelijk gerepareerd te worden.
 6. Judopakken die te lang zijn bij de pols of enkel, dienen naar binnen te worden omgezoomd.
 7. Slippers behoren tot de standaard uitrusting van een judopak en zijn verplicht uit oogpunt hygiëne en zijn uitsluitend bedoeld voor kleedruimte, toilet of zaalvloer.
 8. Zorg voor schone handen, voeten en lichaam. Nagels dienen kort te zijn. De nek dient vrij te zijn van haar. Lang haar dient opgebonden te worden in een knot of staart. Gebruik hiervoor geen elastieken met metalen klemmen.
 9. Voet- en/of handwratten dienen afgeplakt te worden om besmetting te voorkomen.
 10. Tijdens de judoles mogen geen sieraden gedragen worden. Dus ringen en kettingen af, oorbellen en piercings uit of afgeplakt. Tijdens de les dragen van petten en/of hoofddoeken is uitgesloten.
 11. Meisjes / dames dienen een wit T-shirt te dragen onder hun judopak.
 12. Eten en drinken (ook snoepgoed) is op de mat niet toegestaan.
 13. Onwelvoeglijke taal in welke vorm dan ook, wordt op geen enkele wijze getolereerd.
 14. Zorg er tijdens het omkleden voor dat de judoka’s die op dat moment les hebben geen hinder van je ondervinden. Blijf uit de attributenruimte van de Vierstee, tenzij met toestemming van een trainer / bestuurslid.
 15. Het is verboden de judomat te betreden met schoenen.
 16. Aanwijzingen van bestuur of trainers dienen stipt opgevolgd te worden.