Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 april 2019.

Judo lessen

Tuimelberen (lestijd 45 min.) € 17,- per maand;
Judo (lestijd 1 uur) € 22,- per maand;
Examenkosten € 3,- , hogere banden € 5,- per band.

Jiu-Jitsu lessen

Jiujitsu (lestijd 1 uur) bedraagt € 22,- per maand;
Jiujitsu (lestijd 2 uur) bedraagt € 33,- per maand;
Examenkosten €3,- , hogere banden € 5,- per band.

Karate lessen

Karate (lestijd 1,5 uur) € 33,- per maand;
Examenkosten € 3,- , hogere banden € 5,- per band.

Verder

Betaling per 3 maanden. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.
Bij te late betaling wordt € 5,- kosten in rekening gebracht.

Tevens doet Judokan mee aan de U-pas regeling:
Er wordt 100% vergoed voor leden tot 17 jaar en 50% voor leden vanaf 17 jaar.
Dit geldt niet voor de examenkosten, banden en judopakken.
Kopie van deze pas inleveren bij kapper Hans of de ledenadministratie.