Wat is een vertrouwenspersoon?

Een persoon binnen de vereniging waaraan je vertrouwelijke zaken, zoals seksuele intimidatie, kwijt kunt. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Voor de leden van Judokan hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Eerst zal in een gesprek geprobeerd worden te achterhalen wat er gebeurd is en hoe dit is beleefd.

Daarna zal gekeken worden welke stappen nodig zijn. Dat kan variëren van een verhelderend gesprek met betrokkenen, contact met het bestuur van de vereniging tot in ernstige gevallen contact met de sportbonden of het doen van aangifte.

De wensen van de melder zijn hierin leidend; de vertrouwenspersoon overlegt daarover met de melder.

Uiteraard zal er natuurlijk veel aandacht zijn voor preventie om herhaling te voorkomen.

Na een bepaalde periode zal geëvalueerd worden of de afgesproken werkwijze voldoende was.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Gemeente De Bilt heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld voor sportverenigingen binnen de gemeente. De vertrouwenspersoon is Mirjam Valkenburg.

Je kunt haar bereiken via de mail [email protected] of via telefoonnummer 06-30714483.