Bestuur

In het bestuur van Judokan Maartensdijk hebben zitting de onderstaande personen:

Voorzitter
Mr. M.J. Schaap-Litmaath (Marike)
voorzitter@judokan.nl

Secretaris
Hr. S. Janssen (Sander)
secretaris@judokan.nl

Ledenadministratie/Penningmeester
Hr. G.M. Ruijsestein (Gijs)
Venushof 11
3738 XH  Maartensdijk

Tel: 0346 – 212 647
Mob: 06 – 5095 8111
penningmeester@judokan.nl

Judopakken bestellen gaat via Gijs Ruijsestein (zie hierboven).
Hij is bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag.

PR en Informatie
Hr. J.P. Stevens (kapper Hans)
Maertensplein 26
3738 GK  Maartensdijk

Tel: 0346 – 212 455

Technische zaken
Hr. J. van Dijk (Janjaap)
janjaap@judokan.nl