Trainingen t/m 18 jaar

Zoals u via het nieuws heeft gehoord heeft het kabinet dinsdag 13 oktober ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Lessen

Judokan zal helaas de lessen vanaf 18 jaar voorlopig niet kunnen verzorgen. De lessen zodanig opsplitsen dat er slecht 4 personen per keer aanwezig zijn, is niet haalbaar. De lessen voor leden jonger dan 18 jaar zullen wel gewoon doorgaan onder de volgende voorwaarden.

 • Ouders/verzorgers brengen hun kind(eren) tot de deur en gaan niet mee naar binnen.
 • Kinderen mogen geen gebruik maken van de kleedruimte; dus kom in je judopak naar de les.
 • De lessen zijn uitsluitend voor de leden.
 • Iedereen wordt verzocht voorafgaand aan de les de handen te wassen.
 • Vervolgens zal de leraar de gezondheidscheck afnemen.
 • Tijdens de lessen wordt getracht de 1,5 meter in acht te nemen voorzover dat mogelijk is.

De Jiu Jitsu leden die jonger dan 18 jaar zijn, mogen komen trainen van 18.00 tot 19.00 uur.

Trainingen

Trainingen t/m 18 jaar

Zoals u via het nieuws heeft gehoord heeft het kabinet dinsdag 13 oktober ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
De nieuwe maatregelen gelden tot 27 oktober en dan beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.

Lessen

Judokan zal helaas de lessen vanaf 18 jaar voorlopig niet kunnen verzorgen. De lessen zodanig opsplitsen dat er slecht 4 personen per keer aanwezig zijn, is niet haalbaar. De lessen voor leden jonger dan 18 jaar zullen wel gewoon doorgaan op 27 oktober onder de volgende voorwaarden.

 • Ouders/verzorgers brengen hun kind(eren) tot de deur en gaan niet mee naar binnen.
 • Kinderen mogen geen gebruik maken van de kleedruimte; dus kom in je judopak naar de les.
 • De lessen zijn uitsluitend voor de leden.
 • Iedereen wordt verzocht voorafgaand aan de les de handen te wassen.
 • Vervolgens zal de leraar de gezondheidscheck afnemen.
 • Tijdens de lessen wordt getracht de 1,5 meter in acht te nemen voorzover dat mogelijk is.

De Jiu Jitsu leden die jonger dan 18 jaar zijn, mogen komen trainen van 18.00 tot 19.00 uur.

Categorieën
Nieuws

Corona update Oktober

Zoals u via het nieuws heeft gehoord heeft het kabinet dinsdag 13 oktober ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
De nieuwe maatregelen gelden tot 27 oktober en dan beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is.
Wij willen jullie graag informeren wat dat voor ons inhoudt.

Lessen

Judokan zal helaas de lessen vanaf 18 jaar voorlopig niet kunnen verzorgen. De lessen zodanig opsplitsen dat er slecht 4 personen per keer aanwezig zijn, is niet haalbaar. De lessen voor leden jonger dan 18 jaar zullen wel gewoon doorgaan op 27 oktober onder de volgende voorwaarden.

 • Ouders/verzorgers brengen hun kind(eren) tot de deur en gaan niet mee naar binnen.
 • Kinderen mogen geen gebruik maken van de kleedruimte; dus kom in je judopak naar de les.
 • De lessen zijn uitsluitend voor de leden.
 • Iedereen wordt verzocht voorafgaand aan de les de handen te wassen.
 • Vervolgens zal de leraar de gezondheidscheck afnemen.
 • Tijdens de lessen wordt getracht de 1,5 meter in acht te nemen voorzover dat mogelijk is.

De Jiu Jitsu leden die jonger dan 18 jaar zijn, mogen komen trainen van 18.00 tot 19.00 uur.

Pepernotentoernooi

In verband met de geldende maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten het jaarlijkse pepernotentoernooi dit jaar niet door te laten gaan.

Financiën

Het bestuur is bezig alle gevolgen van de financiën in kaart te brengen, zodat we kunnen kijken of er weer een compensatie mogelijk is voor haar leden. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gehouden.
Het bestuur zal weer een update plaatsem zodra er voor onze Vereniging Judokan relevante informatie is. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rivm.nl.

Met sportieve groet,
Het bestuur van JUDOKAN

Trainingen

We hebben weer reguliere lessen. Wel willen we graag voldoen aan de regels van de RIVM en NOC*NSF. Houdt rekening met elkaar en we trainen zoveel mogelijk in vaste koppels.

Categorieën
Nieuws

Start seizoen 20-21

Na de zomerstop gaat Judokan vanaf volgende week dinsdag 1 september weer de reguliere Judo, Jiu Jitsu en Karate lessen verzorgen.

Er zijn echter wel regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Er is een protocol beschikbaar gesteld door de Judobond en NOC*NSF welke Judokan gaat volgen en te vinden is op de website van de Judobond.

De algemene regels zijn;

 1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 2. Pas hygiëne toe; Was regelmatig je handen;
 3. Nies/hoest in je ellenboog;
 4. Houd 1,5 meter afstand;
 5. Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Ten aanzien van contactsport zijn er nog wat extra regels:

 1. Bij contactsport is de gezondheidscheck vereist.
 2. Contactsport: tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden.
 3. Voor contactsporten waarbij dat mogelijk is (bijvoorbeeld judo, boksen), wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met dezelfde trainingspartner(s) te trainen (cohortering)..
 4. Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).

Het is voor de ouders/begeleiders niet meer mogelijk mee naar binnen te gaan, behoudens hoge uitzonderingen. Iedereen wordt verzocht voorafgaand aan de les de handen te wassen. Vervolgens zal de leraar de gezondheidscheck afnemen. Tijdens de lessen wordt getracht de 1,5 meter in acht te nemen voorzover dat mogelijk is. Sparren e.d. zal zoveel mogelijk met een vast partner dienen te gebeuren.

Categorieën
Nieuws

Corona update 1 april

Via dit bericht willen wij jullie graag laten weten dat het bestuur van Judokan naar aanleiding van onderstaand bericht van de Judobond heeft besloten alle lessen niet door te laten gaan tot en met 1 juni.

Alle sportaccommodaties zullen gesloten blijven tot en met 28 april. 

Het bestuur zal via o.a. email de leden op de hoogte houden van de actuele situatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rivm.nl en op de site van Judo Bond Nederland (www.jbn.nl)

Met sportieve groet,
Het bestuur van JUDOKAN

Categorieën
Nieuws

Corona update

Via dit bericht willen wij jullie graag laten weten dat het bestuur van Judokan naar aanleiding van onderstaand bericht van de Judobond heeft besloten alle lessen niet door te laten gaan tot en met 31 maart.


Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten. Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen.”

Het bestuur zal voor 31 maart laten weten of deze maatregel nog verlengd moet worden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rivm.nl


Met sportieve groet,
Het bestuur van JUDOKAN