Op zaterdag 18 november 2023 organiseren wij weer het jaarlijkse Pepernotentoernooi voor recreatieve judoka’s. Toernooi informatie kan je terug vinden op Pepernotentoernooi 2023 | Judo Bond Nederland

Net als voorgaande jaren is het weer een laagdrempelig toernooi waarbij plezier voorop staat. Er is ruimte voor 250 deelnemers, maar dit zit snel vol dus wacht niet te lang met aanmelden.

Inschrijven kan via: https://jbn.toernooi.nl/tournament/8E4B5283-096B-415A-8F94-F64CBBAF0AE5

Van harte welkom!

Dagindeling

De definitieve indeling is zichtbaar op de toernooi site. Deze kan tot kort voor de wedstrijddag worden bijgewerkt.

Prijsuitreiking

Deze vindt plaats direct na de afwerking van groepen (uitreiking laatste groep is naar verwachting rond 16.00 uur). Per poule wordt een 1e, een 2e en een 3e prijs ter beschikking gesteld. Iedereen ontvangt een medaille.

Inschrijving

Maximale aantal deelnemers: 250.

Inschrijving toernooi via de toernooi site.

Allen leden die ingeschreven staan bij de judobond kunnen deelnemen aan het toernooi.

Uiterste datum van inschrijving en betaling: 02 november 2023.


Verdere informatie

Reglement van orde

Tijdens de wedstrijden mogen de coaches en judoka’s, zich binnen de aangegeven wedstrijdzones bevinden. Ouders en andere belangstellenden zijn welkom op de tribune. Daar dit toernooi voor de recreatieve judoka’s is opgezet, is coachen niet toegestaan. Beschaafd begeleiden uiteraard wel!

Wegingen

De eerste weging begint om 08.00 uur en eindigt om 8.30 uur. Aansluitend zullen de wedstrijden aanvangen om 09.00 uur. Weegtijden voor de volgende groepen worden uiterlijk één week voor de wedstrijddag bekend gemaakt. En worden gepubliceerd op de toernooi site.

Let op: Geef het juiste gewicht op. Over plaatsen naar andere gewicht poule is niet mogelijk op de wedstrijddag.

Wedstrijdsysteem

Poule systeem. Het jeugdreglement voor wedstrijden van de Judobond Nederland is van toepassing. Het streven is om bij de aanvang het leeftijdsverschil zo gering mogelijk te laten zijn.

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om in het belang van een zo verantwoord mogelijke poule-indeling, dan wel onvoldoende bezetting, gewichtsklassen samen te voegen.

Wedstrijdbanden

Iedere deelnemende vereniging dient zorg te dragen voor voldoende rode en witte wedstrijdbanden ten behoeve van eigen clubleden.

Entree

Alle deelnemers en de coaches hebben vrije toegang tot de zaal. Voor alle overige bezoekers is toegang ook gratis, maar zij hebben alleen toegang tot de tribune.

Foto’s

Van de prijsuitreiking worden foto’s gemaakt die op deze site worden geplaatst. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dient u dat bij uw inschrijving bekend te maken.

Kantine

In de sporthal is een kantine aanwezig.

EHBO

Bij blessures beslist de wedstrijdleiding of verdere deelname verantwoord is, na overleg met de aanwezige EHBO’ers. De uitspraak is bindend.