Als Judokan willen we graag wijzen op de onderstaande regeling voor ouder(s)/verzorger(s) die het op dit moment financieel moeilijk hebben.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.