Door het formulier te versturen gaat U akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging, deze zijn terug te vinden onder het hoofdstuk “INFORMATIE”.

Aanvangstijden van de trainingen zijn terug te lezen onder het hoofdstuk “TRAINING“.

Voor judo kan in sommigen gevallen naar gewicht worden ingedeeld  (meestal hoger).

Voor alle leden van Tuimelberen, Judo en JiuJitsu geldt: verplichte aanmelding bij Judobond Nederland, dit wordt door de ledenadministratie geregeld bij inschrijving.

Contributie per maand (excl JBN lidmaatschap):

Tuimelberen€ 17,00
Judo – Jiu Jitsu1 uur les€ 22,00
Jiu Jitsu2 uur les€ 33,00
Karate1,5 uur les€ 33,00

Voor betaling ontvangt u per 3 maanden een factuur, betaling binnen 30 dagen. Bij te late betaling wordt bij de volgende factuur 5,00 euro kosten berekend.

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk of digitaal te geschiede bij de ledenadministratie, een uitschrijf formulier is te vinden via deze site onder het hoofdstuk “UITSCHRIJF FORMULIER“. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de beindiging is gevraagd.

Overstappen van de ene discipline naar de andere m.i.v eerste maand.

Niet de ouders maar de docent bepaalt wanneer een kind overgaat.

Er kan tussentijds overleg plaats vinden tussen ouders en docent.

Voor en tijdens trainingen en wedstrijden opgelopen en aan derde toegebrachte blessures, beschadigingen, diefstal etc. kan de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Vergeet u a.u.b. niet om ook het aparte toestemmingsformulier in te vullen en te verzenden.

Met een * gemarkeerde velden zijn verplicht